نخبگان ایران زمین


+ حمایت از نخبگان

آیین نامه تسهیل دسترسی نوآوران به امکانات و خدمات علمی و فنی و لایحه حمایت از تجاری سازی نوآوریها و اختراعات

ایجاد صندوق نوآوری و شکوفایی و همچنین لایحه حمایت از تجاری سازی نوآوریها و اختراعات و شرکتهای دانش بنیان به تصویب هیأت دولت رسید. بر اساس این مصوبه صندوق نوآوری و شکوفایی ایجاد می شود تا در جهت حمایت از مخترعان و شرکتهای دانش بنیان حرکت کند و زمینه تجاری سازی اختراعات و دستاوردهای علمی فراهم شود.
آیین نامه تسهیل دسترسی نوآوران به امکانات و خدمات علمی و فنی نیز به تصویب هیأت دولت رسید. بر اساس این مصوبه نخبگان می توانند از امکانات پژوهشی و آزمایشی و کتابخانه ای دستگاههای مختلف کشور استفاده کنند و دستگاههای مختلف نیز می توانند از مشاوره نخبگان بهره جویند.
تصمیمات دولت نهم در حوزه نخبگان ابتکاری و نوین است
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، تصمیمات دولت فعلی در حوزه نخبگان را تصمیماتی ابتکاری و نوین دانست و گفت: با تشکیل معاونت خاص برای حوزه علم و فناوری و تشکیل کمیسیون ویژه برای مسایل علمی و تحقیقات و فناوری سعی شده تا مسایل تحقیقاتی نیز محور اصلی برای تصمیم گیریهای دولت نهم قرار گیرد. البته راهی که باید طی شود راهی طولانی است و هماهنگی و نظم بخشی به نظام علم و فناوری کشور راه درازمدتی دارد، اما تعلل نباید کرد. به همین دلیل کار با سرعت آغاز شده و با حمایت رئیس جمهور و دولت پیش خواهد رفت.
واعظ زاده افزود: فضای صمیمی میان دولت و نخبگان ایجاد شده و امیدواریم در همکاری نخبگان با دستگاههای دولتی و در رأس آن با دولت و ریاست جمهوری روز به روز پرفروغ تر شود.

نویسنده : مهدی غلامی ; ساعت ٩:٢۳ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٦ آبان ۱۳۸٧
comment نظرات () لینک