نخبگان ایران زمین


+ اندکی تامل!!

قسمتی از درد های اجتماعی و باورهای غلط ما ایرانیان که باید در مورد آنها فکر کنیم:

     1- اکثر ما ایرانی ها تخیل را به تفکر ترجیح می دهیم.

     2- به بدبینی بیش از خوش بینی تمایل داریم.
    3- بیشتر نواقص را می بینیم اما در رفع انها هیچ اقدامی نمی کنیم.
    4- در هر کاری اظهار فضل می کنیم ولی از گفتن نمی دانم شرم داریم.
    5- کلمه من را بیش از ما به کار می بریم.

     6- غالبا مهارت را به دانش ترجیح می دهیم.
     7- بیشتر در گذشته به سر می بریم تا جایی که اینده را فراموش می کنیم.
     8- از دوراندیشی و برنامه ریزی عاجزیم و غالبا دچار روزمرگی و حل بحران هستیم.
     9- عقب افتادگی مان را به گردن دیگران و توطئه انها می اندازیم،ولی برای جبران ان قدمی بر نمی داریم.
     10- دائما دیگران را نصیحت می کنیم،ولی خودمان هرگز به انها عمل نمی کنیم.
     11- همیشه اخرین تصمیم را در دقیقه 90 می گیریم.  
    12- هنگامی که به هدف مان نمی رسیم،ان را به حساب سرنوشت و قسمت و بد بیاری می گذاریم،ولی هرگز به تجزیه تحلیل علل ان نمی پردازیم.
     13- مرده هایمان را بیشتر از زنده هایمان احترام می گذاریم.
     14- در ایران کوزه گر از کوزه شکسته اب می خورد.
     15- فکر می کنیم با صدقه دادن خود را در مقابل اقدامات نابخردانه خود بیمه می کنیم.
     16- برای تصمیم گیری بعد از تمام بررسی های ممکن اخر کار استخاره می کنیم.
     17- همیشه برای ما مرغ همسایه غاز است.
     18- به هیچ وجه انتقاد پذیر نیستیم و فکر می کنیم که کسی که عیب ما را می گوید بدخواه ماست.
     19- چشم دیدن افراد برتر از خودمان را نداریم.
     20- به هنگام مدیریت در یک سازمان زور را به درایت ترجیح می دهیم.
     21- وقتی پای استدلالمان می لنگد با فریاد می خواهیم طرف مقابل را قانع کنیم.
     22- در غالب خانواده ها فرزندان باید از والدین حساب ببرند،به جای اینکه به انها احترام بگذارند.
     23- اعتقاد داریم که گربه را باید در حجله کشت.
     24- اکثرا رابطه را به ضابطه ترجیح می دهیم.
     25- تنبیه برایمان راحت تر از تشویق است.
     26- غالبا افراد چاپلوس بین ما ایرانیان موقعیت بهتری دارند.
     27- وعده دادن و عمل نکردن به ان یک عادت عمومی برای همه ما شده است.
     28- قبل از قضاوت کردن نمی اندیشیم و بعد از ان حتی خود را سرزنش هم نمی کنیم.
     29- شانس و سرنوشت را برتر از اراده و خواست خود می دانیم.

نویسنده : مهدی غلامی ; ساعت ٢:۳٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها:
comment نظرات () لینک