نخبگان ایران زمین


+ آموزش تحلیل پتنت (اختراع)-قسمت چهارم

 ثبت اختراع در سایر کشورها:

گام نخست در بدست آوردن حق پتنت در هر کشور، مستلزم ارائه تقاضا نامة (application) ثبت پتنت و تشکیل پرونده (filling) در ادارة ثبت اختراعات آن کشور است.

 تقاضانامة‌ پتنت عموماً دارای قسمتهایی نظیر عنوان اختراع، سابقه و شرح‌ فنی آن است. توصیف فنی اختراع می‌بایست با بیانی روشن و به زبان رسمی کشور هدف و به حد کافی دارای جزئیات باشد طوری که بتواند شخصی را با فهم متوسط از آن فن به استفاده یا بازسازی آن اختراع قادر سازد. معمولاً برای توصیف بهتر اختراع، نقشه، طرح و دیاگرامهای مربوطه نیز ارائه می‌شوند. تقاضانامه همچنین حاوی چند ادعا (claims) است که در واقع حدود و ثغور قانونی حمایت درخواستی را تعیین می‌کند.

ادارة ثبــت اختــراع کشور مورد تقاضا پس از بررسی کارشنـاسی پرونده و احتمالاً پس از انتشار مفــاد تقاضانامه در سطــح عموم (publication)، در صورت احراز شرایط، نهایتاٌ حق پتنت را اعطا می‌نماید که در سرتاسر همان کشور معتبر و قابل دفاع است.

نویسنده : مهدی غلامی ; ساعت ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٥ دی ۱۳۸٩
تگ ها:
comment نظرات () لینک