نخبگان ایران زمین


+ فرایند ایده تا بازار

 

    با شکل گیری ایده جدید، باید پروسه ای را برای بسط و پرورش آن در پیش گرفت. اولین مرحله پس از ثبت و جمع آوری ایده ها، ارزیابی آنها و ورود آنها در مسیر تبدیل ایده ها به پدیده می باشد.
در فرآیند ایده تا بازار به عملیات پژوهشی به صورت یک جریان نگریسته می شود که هدف اصلی آن ورود به بازار مصرف و سودآوری استبنابراین از ابتدایی ترین مرحله آن که تولید ایده جدید است تا مراحل نهایی و ثبت اثر، توجه به امکان تجاری سازی مهم ترین پارامتر ارزیابی و ادامه مسیر است. این در حالی است که روند رایج در کشور این است که بعضی پروژه های ابداعی شروع به کار می کنند، اما پتانسیل بازاری طرح بررسی نمی شود. در این شرایط موفقیت یا شکست پروژه وقتی قابل تعیین است که مراحلی از کار پیش رفته و هزینه و زمان بسیاری صرف شده است!
تفاوت فعالیت های پژوهشی آکادمیک با پژوهش های کاربردی در این است که در پژوهش های آکادمیک بیشترین توجه محقق به انجام پروهش می باشد (پژوهش برای پژوهش) اما در پژوهش کاربردی فعالیتها از ابتدا با هدف تجاری سازی تعریف خواهند شد. این امر بدان  معنی است که همواره در یک پژوهش کاربردی بایستی فرایند را در طولانی مدت نگریست و قبل از آغاز فرایند توسعه ای،  باید از این امر که تکنولوژی یا محصول ابداعی قابلیت ایجاد جریان مالی مثبت و تولید سرمایه را خواهد داشت مطمئن شد.
مسئله ای که در خط مشی اکثر شرکتهای پیشرو(Sharp, Basell, Total, Microsoft, …)  مشاهده می شود این است که در وحله ی اول تمام این شرکتها برای تضمین بقای خود متکی برنوآوری می باشند و وقتی ایده ها و منابع جدید برای توسعه بیشتر ایجاد می شود اولین گام تعیین دقیق موارد زیر است:
چه محصولی قرار است فروخته شود؟
مشتریان موجود و بالقوه چه کسانی هستند؟
بازار مصرف و تغییرات آن چگونه خواهد بود؟
تحقیقات نشان می دهد از حدود 3000 ایده خام، تقریباً 100 مورد می توانند منابع مالی مورد نیاز برای ادامه مسیر را پیدا کنند. از این 100 ایده حدود 90 درصد با شکست مواجه  می شوند و از 10 پروژه باقیمانده فقط 1 یا 2 ایده در بازار به موفقیت می رسند.با جمع کردن بهترین ایده ها و افراد متخصص در کنار هم و با تعامل آنها، فرصت های جدید پدید می آید و روند کارها سرعت می گیرند و خود شرکت هم بیش از پیش از این وضعیت منتفع می شود.
هر سازمانی برای طی مراحل ایده تا بازار باید به 2 مسئله اساسی توجه کند:
الف) فرآیند توسعه محصول یا به عبارتی متدولوژی که گروه برای تبدیل ایده تا بازار به کار می برد.
ب) سازوکار و ساختار توسعه محصول یا به عبارتی ساختار گروهی که این کار را انجام می دهد.

برگرفته از فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت موسسه مطالعات بین المللی انرژی؛ شماره 2

 

نویسنده : مهدی غلامی ; ساعت ۸:٢٢ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩٠
comment نظرات () لینک