آموزش تحلیل پتنت (اختراع)- قسمت سوم

 بعضی از تعاریف مربوط به موضوع مالکیت فکری

 اختراع (Invention)
محصول یا فرآیندی است که راه نوینی را جهت انجام کاری ارائه می­دهد یا راه­حل فنی جدیدی را برای حل مشکلی پیشنهاد می­کند (وایپو).

  اختراع کوچک (UtilityModels)
اختراع کوچک اختراعی است که تمام الزامات قابلیت ثبت اختراع را ندارد ولی دارای استفاده صنعتی است.

  تحقیق بنیادی (Fundamentalresearch)
عبارت است از تحقیق طراحی شده برای ایجاد درک نوینی از اصول و فرایندهای اساسی و اصلی (یونسکو).

  تحقیق کاربردی (Appliedresearch)
عبارت است از تحقیقی که طراحی می شود برای ایجاد (خلق) فناوری جدید (یونسکو).

  حق انحصاری اثر (Copyright)
حق انحصاری اثر عبارت است از حقوق اعطا شده به پدیدآورندگان آثار و کارهای ادبی و هنری (وایپو).

  حق ثبت اختراع (Patent)
پتنـت حــق انحصاری اسـت کـه در قبـال اختـراع ثبت شده به مختـــرع یا نمـایندة قانونی او اعــطا (grant) می‌شود (وایپو).

 علائم تجاری (Trademarks)
علامت تجاری نشانه شاخصی است که معرف کالاها یا خدمات معین ایجاد شده توسط شخص یا شرکت خاصی می باشد (وایپو).

  علائم جغرافیایی (GeographicalIndications)
علامت جغرافیایی نشانه ای است برای کالاهایی که مبدا جغرافیایی ویژه ای دارند و دارای کیفیت یا اعتباری می باشند که ناشی از خاستگاه آنهاست (وایپو).

   طرحهای صنعتی (IndustrialDesigns)
طرح صنعتی جنبه تزئینی یا زیبایی شناسی کالا را نشان می دهد. طرح می تواند شامل خصوصیات سه بعدی مثل شکل کالا یا خصوصیات دوبعدی مانند الگوها، خطوط و رنگ باشد (وایپو).

   مالکیت صنعتی (IndustrialProperty)
مالکیت صنعتی دربرگیرنده اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجاری و خدماتی، نامهای تجاری،‌ نشانه های جغرافیایی مبدأ‌ کالا و حمایت علیه رقابت غیر منصفانه است (وایپو).

  نوآوری(Innovation):

نوآوری یعنی تبدیل اختراع به محصول یا فرآیند بازار پسند (وایپو)، به عبارت دیگر نواوری بهره برداری موفقیت آمیز از ایده های نو است.

/ 0 نظر / 3 بازدید