آموزش تحلیل پتنت(اختراع)-قسمت اول

    پتنت­ سندی است که از طرف موسسات دولتی هر کشور صادر می­شود و به دارنده آن، انحصار استفاده از آن اختراع را­، به مدت 20 سال در آن کشور می­دهد. در واقع قوانین ثبت اختراع برای هر کشور فقط در آن کشور اعتبار داشته و نظام ثبت بین­المللی اختراعی وجود ندارد، بلکه فقط در این میان معاهدات بین­المللی وجود دارند که روند ثبت اختراع (پتنت) را برای شهروندان کشورهای امضاکننده آن قرارداد، در سایر کشورها تسهیل می­کند.

باید توجه داشت که پتنت­ها فقط انحصار تولید یک محصول یا فرایند به مخترع آن اثر می­دهد و این به معنا تولید آن اثر نیست، بلکه تولید یک محصول به توجیهات اقتصادی باز می­گردد. به­عبارتی هر اختراعی لزوماً نوآوری نخواهد بود. باید توجه داشت که اختراعات ثبت شده، اگر به مرحله تولید نرسد فاقد ارزش اقتصادی است.

/ 0 نظر / 3 بازدید