اندکی تامل!!

- می دونی چرا شیشیهجلوی ماشین انقدر بزرگه ولی آینه عقب انقدر کوچیکه؟ چون گذشته به اندازه آیندهاهمیت نداره. بنابراین همیشه به جلو نگاه کن و ادامه بده.

 - دوستی مثل یک کتابه. چند ثانیه طول می کشه که آتیش بگیره ولی سالها طول می کشه تا نوشتهبشه.

 - تمام چیزها در زندگیموقتی هستند. اگر خوب پیش می ره ازش لذت ببر، برای همیشه دوام نخواهند داشت. اگر بدپیش می ره نگران نباش، برای همیشه دوام نخواهند داشت.

 - اغلب وقتی امیدت رواز دست می دی و فکر می کنی که این اخر خطه ، خدا از بالا بهت لبخند می زنه و میگه: آرام باش عزیزم  این فقط یک پیچه نه پایان.

 - وقتی خدا مشکلات تورو حل می کنه تو به توانایی های او ایمان داری. وقتی خدا مشکلاتت رو حل نمی کنه اوبه توانایی های تو ایمان داره.

 - وقتی شما برایدیگران دعا می کنید، خدا می شنود و انها را اجابت می کند و بعضی و قتها که شما شادو خوشحال هستید یادتان باشد که کسی برای شما دعا کرده است.

 نگرانی مشکلات فردارا دور نمی کند بلکه تنها آرامش امروز را دور می کند.

/ 1 نظر / 19 بازدید