اندکی تامل!!

مایکل شوماخر راننده معروفی که چندین سال متوالی در مسابقات رالی در دنیا اول شد.
وقتی رمز موفقیتش را پرسیدند، در جواب گفت:

تنها رمز موفقیت من این است که زمانی که دیگران ترمز می گیرند،
من گاز می دهم...
 
/ 0 نظر / 3 بازدید