رویکرد جدید بنیاد ملی نخبگان در ارزیابی اختراعات

رییس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به برخی سوءاستفاده ها و وقوع تخلفات در حوزه اختراعات برای حضور در جمع مشمولان بنیاد ملی نخبگان جهت دریافت تسهیلات حمایتی گفت: برای جلوگیری از این وقوع چنین رویدادهای تلخ و حفظ مالکیت معنوی اخترعات برای صاحبان آنها، بررسی و ارزیابی تمامی اختراعات در بنیاد ملی نخبگان صرفا از طریق جشنواره های منطقه‌یی و ملی اختراعات به صورت حضوری انجام می شود و دیگر هیچ ارزیابی به صورت غیر حضوری و از طریق سامانه ارزیابی اختراعات در بنیاد انجام نمی شود. آقای دکتر ستاری خاطرنشان کرد: در این راستا بر اساس مصوبه اخیر بنیاد ملی نخبگان و اصلاح آیین نامه حمایت از مخترعان، میزان حداقل مشارکت مخترع برای دریافت تسهیلات به 45 درصد افزایش یافت که از سال 93 اجرا می شود. البته در ارزیابی اختراعات حضور تمامی مخترعان مشارکت کننده در طرح الزامی است.

 به گفته وی از این پس در راستای استفاده از پتانسیل مجموعه های تحت مدیریت بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ارزیابی‌های اختراعات از پتانسیل ستادهای فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری استفاده خواهد شد.

/ 0 نظر / 16 بازدید