برای ثبت اختراع باید استراتژی داشت

    قبل از تقاضای تشکیل پرونده برای ثبت اختراع، مخترع  باید پاسخ های قانع کننده ای به سئوالات زیر داشته باشد:

 چرا باید اختراع خود را ثبت کنم؟ 

چه چیزی را باید ثبت کنم؟ 

چه وقت اختراع خود را ثبت کنم؟ 

کجا اختراع خود را ثبت کنم؟

/ 0 نظر / 3 بازدید