«دره مرگ» پروژه‌های علمی در کشورهای پیشرفته عمیق‌تر است!

اگر هزار پروژه با یک سرعت رشد وارد پروسه شوند خیلی از آنها در میانه راه متوقف و وارد دره مرگ می‌شوند و بیرون آمدن از دره مرگ تنها برای یک یا دو پروژه رخ می‌دهد.

به گفته استاد ایرانی دانشگاه کیوتو ژاپن به عنوان نمونه کشور آمریکا کمتر از یک درصد پروژه‌های صنعتی دانشگاهی‌اش در نهایت به مرحله تجاری می‌رسد و در ژاپن نیز تقریبا تمامی پروژه‌هایی که آغاز می‌شود با شکست مواجه می‌شود.وی به وضعیت پروژه‌های علمی دانشگاه‌های ژاپن اشاره کرد و گفت: سیاست‌گذاری دولت یکی از بزرگترین عوامل نجات پروژه‌ها در این کشور از دره مرگ است.

اکتسابی اذعان کرد: در کشورهای در حال رشد پروژه‌های علمی که وارد دره مرگ می‌شوند به عمیقی کشورهای پیشرفته نیست و این موضوع در کشورهای پیشرفته عمیق‌تر است. که یکی از دلایل اصلی آن این است که بخش صنعتی کشورهای پیشرفته قوی است و به سختی می‌توان به آن ورود یافت. این در حالی است که در کشورهای کمتر توسعه یافته راحت‌تر می‌توان ایده‌ای را در صنعت جا انداخت.

/ 0 نظر / 16 بازدید