اندکی تامل

ماهیان از تلاطم دریا به خدا شکایت می کنند و چون دریا آرام شد خود را اسیر تور صیادان یافتند ...

تلاطم های زندگی حکمتی از خداوند است.

با تشکر از جناب آقای مهندس نوایی

/ 0 نظر / 2 بازدید